O nas

Fundatorem Fundacji Kultura Medialna z siedzibą w Warszawie jest Rafał Porzeziński.

Fundacja Kultura Medialna stawia sobie za cel pomoc niezależnym twórcom kultury i artystom w realizacji ich indywidualnych projektów, które odwołują się do tradycji i kultury chrześcijańskiej.

Fundacja Kultura Medialna wspiera działalność informacyjną, oświatową, edukacyjną, terapeutyczną, wychowawczą i religijną zmierzającą do rozwoju intelektualnego i duchowego poszczególnych osób i całego społeczeństwa.  

Cel

Fundacja Kultura Medialna stawia sobie za cel pomoc niezależym twórcom kultury i artystom w realizacji ich indywidualnych projektów, które odwołują się do tradycji i kultury chrześcijańskiej.  

 

Fundacja Kultura Medialna wspiera działalność informacyjną, oświatową, edukacyjną, terapeutyczną, wychowawczą i religijną zmierzajcą do rozwoju intelektualnego i duchowego poszczególnych osób i całego społeczeństwa.   

 

Projekty
Kontakt

Adres biura fundacji:

ul. Marcepanowa 42

02-962 Warszawa

 

Teleon do biura fundacji:

+48 668 148 491

 

Adres siedziby fundacji (tylko w dokumentach):

ul. Puszczyka 8 lok 21

02-785 Warszawa

 

Statut

 

Tekst jednolity Statutu Fundacji pod nazwą

Fundacja Kultura Medialna

            z dnia 01/03/2016         

 

Dział I

Postanowienia ogólne

§1

  1. Fundatorem Fundacji Kultura Medialna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Fundacją” jest Rafał Porzeziński.
  2. Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru   Sądowego.
  3. Nazwa Fundacji jest prawnie chroniona. 
czytaj więcej